Bếp gas FABER chính hãng

 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-A05G2 3,825,000 4,500,000 đ Bếp gas âm Faber FB-A05G2 Bếp gas âm Faber FB-A05G2 với 2 bếp nấu ,sử dụng hệ thống đánh lửa bằng pin an toàn tiết kiệm ,chế đ...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-202 GST 5,057,500 5,950,000 đ Bếp gas âm Faber FB-202 GST Bếp gas âm Faber FB-202 GST được thiết kế mặt kính chịu lực chịu nhiệt ,chế độ cảm ứng ngắt gas tự đ...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-2GSC 4,386,000 5,160,000 đ Bếp gas âm Faber FB-2GSC Bếp gas âm Faber FB-2GSC sử dụng hệ thống đánh lửa bằng điện chế độ cảm ứng ngắt gas tự động van an ...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-3GS 4,743,000 5,580,000 đ Bếp gas âm Faber FB-3GS Bếp gas âm Faber FB-3GS mặt bếp làm bằng kính chịu lực chịu nhiệt,hệ thống đánh lửa bằng điện,bộ chi...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-201GS 5,142,500 6,050,000 đ Bếp gas âm Faber FB-201GS Bếp gas âm Faber FB-201GS thương hiệu Italy được thiết kế mặt kính chịu lực chịu nhiệt ,hệ thống đán...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-301GSC 5,610,000 6,600,000 đ Bếp gas âm Faber FB-301GSC Bếp gas âm Faber FB-301GSC sử dụng mặt kính chịu lực chịu nhiệt dày 8mm khay tráng men chống gỉ ,kiề...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-3GSA 5,015,000 5,900,000 đ Bếp gas âm Faber FB-3GSA Bếp gas âm Faber FB-3GSA sử dụng 3 bếp nấu tiết kiệm thời gian ,chế độ ngắt gas tự động van an toàn ...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-A05G3 4,241,500 4,990,000 đ Bếp gas âm Faber FB-A05G3 Bếp gas âm Faber FB-A05G3 được thiết kế 3 bếp nấu 2 vòng lửa,mặt kính chịu lực chịu nhiệt dày 8mm ch...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB- 206GST 4,547,500 5,350,000 đ Bếp gas âm Faber FB- 206GST Bếp gas âm Faber FB- 206GST sử dụng kính chịu lực chịu nhiệt dày ,chế độ cảm ứng ngắt gas tự động va...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-302GST 5,525,000 6,500,000 đ Bếp gas âm Faber FB-302GST Bếp gas âm Faber FB-302GST thiết kế 3 bếp nấu 3 vòng lửa mặt kính chịu lực chịu nhiệt dày 8mm,chế độ...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-2SM 3,867,500 4,550,000 đ Bếp gas âm Faber FB-2SM Bếp gas âm Faber FB-2SM dùng hệ thống đánh lửa bằng pin an toàn tiết kiệm,kiềng thép tráng men chống...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-3SM 4,785,500 5,630,000 đ Bếp gas âm Faber FB-3SM Bếp gas âm Faber FB-3SM thiết kế 3 bếp nấu 2 vòng lửa ,mặt kính chịu lực chịu nhiệt ,cảm ứng ngắt ga...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-A05G6 3,995,000 4,700,000 đ Bếp gas âm Faber FB-A05G6 Bếp gas âm Faber FB-A05G6 bề mặt kính chịu lực chịu nhiệt dày 8mm chế độ cảm ứng ngắt gas tự động va...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-A09G2 3,655,000 4,300,000 đ Bếp gas âm Faber FB-A09G2 Bếp gas âm Faber FB-A09G2 sử dụng hệ thống đánh lửa bằng pin an toàn tiết kiệm,kính chịu lực chịu nh...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-703BGSS 8,925,000 10,500,000 đ Bếp gas âm Faber FB-703BGSS Bếp gas âm Faber FB-703BGSS thiết kế 3 bếp nấu sử dụng kính chịu nhiệt ,chịu lực ,chế độ cảm ứng ngắ...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-702BGSS 7,650,000 9,000,000 đ Bếp gas âm Faber FB-702BGSS Bếp gas âm Faber FB-702BGSS thiết kế 2 bếp nấu 3 vòng lửa ,kính chịu lực chịu nhiệt ,hệ thống đánh l...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-2SMC 4,207,500 4,950,000 đ Bếp gas âm Faber FB-2SMC Bếp gas âm Faber FB-2SMC sử dụng chế độ cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn ,hệ thống đánh lửa bằng...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-A08G2 3,485,000 4,100,000 đ Bếp gas âm Faber FB-A08G2 Bếp gas âm Faber FB-A08G2 thiết kế 2 bếp nấu 2 vòng lửa ,mặt kính chịu lực chịu nhiệt dày 8mm ,hệ th...
 • 15%
  Bếp gas âm Faber FB-202GST 5,057,500 5,950,000 đ Bếp gas âm Faber FB-202GST Bếp gas âm Faber FB-202GST nhập khẩu nguyên chiếc tại italia với 2 bếp nấu 3 vòng lửa kiềng thép tr...
Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp